search
Haz tu donativo Haz tu donativo Con las refugiadas y los refugiados de Palestina
UNRWA España - Actualidad sobre los refugiados de Palestina - L’AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT CONTRIBUÏX AMB 100.000 € A L’ATENCIÓ PSICOLÒGICA DE LA INFÀNCIA VÍCTIMA DEL CONFLICTE A GAZA

L’AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT CONTRIBUÏX AMB 100.000 € A L’ATENCIÓ PSICOLÒGICA DE LA INFÀNCIA VÍCTIMA DEL CONFLICTE A GAZA

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) ha contribuït amb 100.000 EUR al Programa de Salut Mental Comunitària a Gaza implementat per UNRWA, amb la finalitat de contribuir al suport psicològic de 1028 menors refugiats i refugiades de Palestina.

Com a resultat de les traumàtiques experiències sofertes durant les hostilitats de 2014 i els efectes del bloqueig prolongat a Gaza, les persones supervivents experimenten una gran vulnerabilitat emocional. Aquests símptomes inclouen depressió, ansietat i dificultat per socialitzar-se. Si bé això és una situació de gran preocupació per a tothom, és especialment rellevant per als nens i nenes de la Franja.

UNRWA ha detectat casos on els menors mostren símptomes com agressivitat (cap a si mateixos, cap a altres menors o cap a animals), irritabilitat, o estar retrets sense participar en les activitats grupals. Altres símptomes, que han detectat fonamentalment les famílies dels menors, són l’insomni, la regressió a etapes anteriors (enuresi, dormir amb els pares, etc.) o reaccions exagerades davant de fets quotidians (com no voler anar al bany sols, por a la foscor o als estranys, por a allunyar-se dels seus pares, etc.). Aquests símptomes mostren una urgent necessitat de rebre suport psicològic. Com a part del Programa de Salut Mental Comunitària de UNRWA, els terapeutes identifiquen i donen suport als menors que estan experimentant símptomes més aguts mitjançant teràpies individuals i grupals. Complementada amb sessions d’orientació per a pares i mares, aquesta intervenció promou el benestar integral per als menors i les seves famílies.

Gràcies a la contribució de l’ACCD es podran cobrir els salaris de 13 terapeutes i 3 facilitadors durant 5 mesos. Aquests professionals podran realitzar teràpies individuals amb 299 menors en les escoles que UNRWA gestiona a la Franja de Gaza. A més, 429 menors es beneficiaran de teràpies grupals i 300 menors de sessions d’orientació.

En acceptar aquesta contribució, el director d’Operacions d’UNRWA a Gaza, Matthias Schmale, va afirmar que “Agraïm aquesta contribució de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Donarà suport un treball important per alleujar el profund trauma psicològic experimentat per tants nens a Gaza. El compromís de l’ACCD amb les intervencions psicològiques d’UNRWA contribuirà a millorar el benestar i la resiliència de la població més vulnerable afectada pel conflicte i el bloqueig”.

ANTECEDENTS

UNRWA s’enfronta a una major demanda de serveis com a resultat d’un augment en el nombre de persones refugiades de Palestina registrades, el grau de vulnerabilitat i l’increment de la pobresa. L’Agència es finança gairebé íntegrament mitjançant contribucions voluntàries, les quals s’han vist superades per l’augment de les necessitats de la població. Com a resultat, el pressupost de Programes d’UNRWA, que dóna suport a la prestació de serveis bàsics essencials, opera amb un gran dèficit. Per això, UNRWA encoratja a tots els estats membres a treballar col·lectivament i fer tots els esforços possibles per finançar plenament el pressupost de Programes de l’Agència. Així mateix, els programes d’emergència d’UNRWA i altres projectes clau també operen amb grans deficiències, però, per contra, es financen a través de portals de finançament independents. 

UNRWA és una Agència de Nacions Unides establerta per l’Assemblea General en 1949, amb el mandat de proporcionar assistència i protecció a uns 5 milions de persones refugiades de Palestina registrades. La seva missió és ajudar a les persones refugiades de Palestina a Jordània, el Líban, Síria i el territori Palestí ocupat (Gaza i Cisjordània) a aconseguir el seu ple potencial de desenvolupament humà, a l’espera d’una solució justa i duradora a la seva difícil situació. Els serveis d’UNRWA abasten l’educació, atenció mèdica, ajuda humanitària i serveis socials, microcrèdits, així com millora de campaments i infraestructura.

Compártelo

https://unrwa.es/actualidad/noticias/lagencia-catalana-de-cooperacio-al-desenvolupament-contribuix-amb-100-000-a-latencio-psicologica-de-la-infancia-victima-del-conflicte-a-gaza/ Click para copiar enlace